Skip to main content

Hakkımızda

EVATEG (Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi), 2013 yılında İSTKA desteği ile Prof. Dr. Mehmet Arık liderliğinde Özyeğin Üniversitesi (OzU) bünyesinde kurulmuştur.

ArGe, Ölçüm ve Danışmanlık alanlarında hizmet veren EVATEG, ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda sadece kendi organizasyonu ve yetkinlikleriyle sınırlı kalmamaktadır. Alanında uzman ulusal ve uluslararası pek çok kurum, kuruluş ve kişi ile yaptığı iş birlikleri ile paydaşlarını global bir ekosisteme dahil etmek EVATEG'in yarattığı en önemli katma değerlerden biridir.

Bugüne kadar alanında önemli projelere ve çıktılara imza atan EVATEG, geleceğe bilim, teknoloji ve inovasyonla ışık tutmayı hedeflemektedir.

Bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarla her yıl en az bir adet ulusal veya uluslararası patent başvurusunda bulunulmakta, uluslararası saygın dergilerde ve konferanslara her yıl en az üç adet yayın yapılmaktadır. EVATEG ekibi, bugüne kadar ileri LED aydınlatma ve ekran teknolojileri üzerine üç adet uluslararası patent başvurusu yapmış, yirmiyi aşkın uluslararası saygın dergi ve konferansta yayınlarını sunmuş ve pek çok ulusal ve uluslararası toplantıya davet edilmiştir.

ArGe ekibini ArtGroup altında toplayan EVATEG, yenilikçi fikirler ve teknolojik gelişmelere paralel inovatif projeler yürütmektedir. Bu kapsamda genel aydınlatma, otomotiv aydınlatması, TV ekran teknolojileri ve savunma sanayiinin kullanım amaçlarına uygun teknolojiler geliştirmiş olup, 5 adet patent başvurusu ve 25'ten fazla uluslararası bilimsel yayın üretmiştir. Bu projeler hem ulusal hem de uluslararası kurum, kuruluş ve özel şirketlerden sağlanan fonlar vasıtasıyla gerçekleşmiştir. EVATEG tüm imkanlarını ve kabiliyetlerini araştırma ve geliştirmeye gönül veren ulusal ve uluslararası araştırmacılara, devlet görevlilerine ve şirketlere açmaktadır. İnovatif çalışmaların bireysel çabalarla değil global bir ekosistem içinde ekip olabilmekle yürütülebileceğine inanan merkezimiz, bu anlamda aldığı desteklerle her sene konferans, çalıştay ve yaz okulu gibi aktivitelerle daha geniş kitlelere ulaşmakta, ulusal ve uluslararası konu uzmanlarını bir araya getirerek EVATEG ailesini sürekli genişletmektedir. Buna en güzel örnek 2013 yılında 25 olan iştirakçi sayısının bugün 200’e yükselmiş olmasıdır.

EVATEG, 2015 yılı itibarıyla İSTKA'dan aldığı ikinci destekle globalleşme yönünde adımlar atmaya başlamıştır. Bu amaçla ölçüm laboratuvarının akreditasyonunu sağlamış ve 2016 yılında Özyeğin Üniversitesi Enerji Verimli Elektronik, Aydınlatma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi adını almıştır. Kurduğu uluslararası platformla birlikte tüm paydaşlara hizmet edecek bilgi ve teknoloji transferi ağıyla üretilecek global değerler, ülkemizin LED teknolojileri konusunda dünyaya entegre olmasına öncülük etmektedir.